2006-2009 > " Priviet, kak dila ! " .I

Et aussi...